Các loại hình doanh nghiệp - P2

Cập nhật: 2016-12-12 15:51:11

Trước khi tiến hành thành lập doanh nghiệp, bạn cần tìm hiểu những loại hình doanh nghiệp cũng như những ưu nhược điểm của nó. Để từ đó bạn có thể xác định được loại hình doanh nghiệp mà bạn muốn thành lập. Ở phần trước các bạn đã được hiểu qua loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên. Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn về những loại hình doanh nghiệp khác.


ten-doanh-nghiep.PNG

Các loại hình doanh nghiệp


Loại hình Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

• Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:

  + Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

+ Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

  + Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật này.

• Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

• Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.


Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là công ty trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi người.


Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.


cac-loai-hinh-doanh-nghiep.PNG

Loại hình doanh nghiệp


* Ưu điểm:

Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ có trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.


Số lượng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.


Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.


* Nhược điểm:

Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác phần nào bị ảnh hưởng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.

Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.