Các loại hình doanh nghiệp - P4

Cập nhật: 2016-12-12 15:51:11

Ở các phần trước, chúng tôi đã giới thiệu về những loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Một Thành Viên. Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên và Công ty Cổ Phần. Giúp các bạn có dự định thành lập công ty có thể hình dung mô hình các loại  hình doanh nghiệp đã giới thiệu. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về mô hình tiếp theo không kém phần quan trọng và cũng khá phổ biến hiện nay.


doanh-nghiep-tu-nhan.PNG

Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp Tư nhân


Loại hình Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân như các loại hình doanh nghiệp khác, chủ doanh nghiệp tự mình hoặc thuê người khác điều hành, quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân được đăng ký kinh doanh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, do một cá nhân làm chủ, có trụ sở giao dịch, có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của công ty.

Ưu điểm:

Các Doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ Doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng, giúp cho công ty ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình công ty khác.


doanh-nghiep.PNG

Doanh nghiệp Tư nhân chịu nhiều rủi ro


Nhược điểm:

Mức độ rủi ro của Doanh nghiệp tư nhân cao do không có tư cách pháp nhân.

Chủ Doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ những tài sản của Doanh nghiệp và của chủ Doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà chủ Doanh nghiệp đã đầu tư.

Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải chịu trách nhiệm bằng cả tài sản cá nhân của mình nếu như doanh nghiệp tư nhân chưa hoàn tất nghĩa vụ đối với đối tác. Do vậy đây cũng là loại hình doanh nghiệp rất rủi ro, chỉ thích hợp với việc kinh doanh những ngành nghề ít rủi ro và tạo sự uy tín tin tưởng lớn với khách hàng như: Kinh doanh vàng, bạc, trang sức..

http://vanphongchothuequantanbinh.com