Vấn đề gặp phải khi thành lập doanh nghiệp

Cập nhật: 2016-12-12 15:51:11

Khi thành lập doanh nghiệp có rất nhiều yếu tố mà doanh nghiệp của bạn cần phải làm như: tên doanh nghiệp, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh,…. Một điều không thể thiếu đó chính là doanh nghiệp bạn cần phải chuẩn bị về hồ sơ vốn thành lập doanh nghiệp, sao cho doanh nghiệp của bạn có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh một cách thuận lợi, mang lại hiệu quả kinh doanh.

luat-doanh-nghiep.PNG

Thành lập doanh nghiệp

Một vấn đề được các nhà doanh nghiệp quan tâm đó chính là doanh nghiệp có nhất thiết phải góp vốn bằng tiền Việt Nam khi thành lập doanh nghiệp không? Hôm nay, LEADERREAL xin được chia sẻ cho các bạn về vấn đề này: Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp khi thành lập thì tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp có thể là:

  • Đồng Việt Nam.

  • Ngoại tệ tự do chuyển đổi.

  • Vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật.

  • Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.          

Như vậy, khi thành lập quyền góp vốn vào doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể thực hiện việc góp vốn bằng tài sản của mình bằng các tài sản trên theo quy định của pháp luật.

bo-tri-cong-ty1.PNG

Góp vốn vào doanh nghiệp

Tùy thuộc vào tài sản hiện có của các thành viên trong doanh nghiệp mà việc góp vốn vào mỗi doanh nghiệp có sự khác nhau, các thành viên của công ty có thể góp vốn tùy thuộc vào sự vốn góp vào doanh nghiệp mình, miễn sao là đáp theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp có thể góp vốn vào doanh nghiệp của mình bằng Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn. Như vậy, ta thấy rằng khi thực hiện quyền góp vốn thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp bạn không chỉ góp tiền hiện có, hay là những tài khoản vật chất khác, mà doanh nghiệp bạn có thể góp vốn bằng các sản phẩm trí tuệ của mình cho doanh nghiệp mà không nhất thiết phải là các khoản tiền của mình khi thành lập doanh nghiệp.