Phí chung cư thu theo diện tích thông thủy

Cập nhật: 2017-04-13 17:01:40

Mức đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được tính hằng tháng và phân bổ theo diện tích thông thủy của căn hộ bắt đầu từ ngày 25/6.

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung về Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư. Theo đó, trường hợp nhà chung cư có một chủ sở hữu thì chủ sở hữu có trách nhiệm thanh toán kinh phí quản lý vận hành trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì những người này phải có trách nhiệm đóng góp kinh phí quản lý vận hành theo nguyên tắc tính đủ để thực hiện các công việc quản lý vận hành.

Mức đóng góp kinh phí quản lý nhà chung cư được tính theo tháng và phân bổ theo diện tích thông thủy của căn hộ cũng như phần nhà khác không phải là căn hộ (kể cả diện tích nhà để xe) thuộc sở hữu riêng.

chung-cu123-5948-1400065702.jpg

Phí chung cư được tính căn cứ vào diện tích thông thủy. Ảnh: Hoàng Lan

Khung giá sẽ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. Đối với trường hợp nhà chung cư chưa có Ban quản trị, chủ đầu tư tính toán, xây dựng kinh phí quản lý vận hành và thu của chủ sở hữu, người sử dụng. Trường hợp có Ban quản trị, mức phí phải được hội nghị nhà chung cư thông qua.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6. Đối với các trường hợp ký kết hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trước đây được tính diện tích căn hộ theo tim tường thì kể từ ngày 25/6, mức đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được phân bổ theo diện tích thông thủy của căn hộ.

Trước đó, thông tư 16 ban hành từ năm 2010 của Bộ Xây dựng đưa ra 2 cách tính diện tích nhà, trong đó việc tính diện tích từ tim tường gây nhiều ý kiến trái chiều về quyền lợi tài chính của người mua nhà cũng như phần sở hữu chung riêng trong các chung cư. Theo Nhóm nghiên cứu thuộc Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, tường bao và tường phân chia căn hộ là phần diện tích thuộc sở hữu chung, cách tích diện tích xác định từ tim tường bao, tường phân chia căn hộ thì đã biến sở hữu chung thành sở hữu riêng. Sau thời gian tranh cãi, cuối tháng 2, Bộ Xây dựng đã chỉnh sửa thông tư và bỏ quy định tính diện tích theo tim tường, thay vào đó là căn cứ theo thông thủy.

Hoàng Lan

Bạn đang xem tại website : Văn phòng cho thuê quận Tân Bình.com